Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів" №15 Херсонської міської ради

вітає Вас на своєму сайті!

На базі Херсонського НВК №15 Херсонської міської ради   11.01.2019р.  відбулася робоча зустріч творчої групи педагогічного колективу з науковим керівником експерименту регіонального рівня – Чудаковою Вірою Петрівною, доктором філософії в галузі психології /кандидатом психологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту педагогіки НАПН України. У ході якої  здійснено апробацію, впровадження та моніторинг результатів науково-дослідного експерименту за темою наукового дослідження “Науково-методичне забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах допрофесійної підготовки старшокласників”. Експеримент реалізується у відповідності до підписаних Угод про науково-методичну співпрацю з Інститутом педагогіки НАПН України та Херсонським НВК №15; Програми експериментальної науково-дослідної роботи.  

Завдяки науково-методичній, творчій співпраці з педагогічним, учнівським колективами ЗЗСО, на різних етапах науково-дослідної експериментальної роботи: розробки, апробації, впровадження і моніторингу результатів дослідження, реалізовано комплексну систему науково-методичного забезпечення допрофесійної підготовки оптантів (людина, яка обирає професію), зокрема, авторську «Технологію формування конкурентоздатної особистості в умовах допрофесійної підготовки» («Технологія»), відпрацьовувались психолого-педагогічний діагностичний інструментарій; інформаційно-смисловий, діагностичний, аналітично-інтерпретаційний і прогностичний, та корекційно-розвивальний блоки, відшліфовувались окремі аспекти і компоненти модулів «Технології».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA