Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів" №15 Херсонської міської ради

вітає Вас на своєму сайті!

Головними завданнями закладу є:

  • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
  • виховання громадянина України;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до на­родних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і націй;
  • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості,підготовленої до професійного самовизначення;
  • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття влас­ної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
  • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
  • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання свідо­мого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як най­вищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;
  • створення умов для володіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.