Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів" №15 Херсонської міської ради

вітає Вас на своєму сайті!

          Прийом і зарахування учня до школи здійснюється до початку  навчального року за наказом директора, що видаєть­ся на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, чи осіб, які їх замінюють), або направлень управління освіти Херсонської міської ради, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки  встановленого зразка і документа про наявний рівень освіти (крім   дітей, які вступають до 1-го класу). Зарахування учнів проводиться на  безконкурсній основі відповідно до території обслуговування.

       До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психолого-діагностичного обстеження.

        Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до навчального закладу за наявністю вільних місць у відповідно­му класі.

            Прийом учнів до класів з поглибленим вивченням окремих
предметів здійснюється на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

          Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право та створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про інди­відуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки.

          У разі потреби дитина може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за  наявності заяви та особистої справи школяра встановленого зразка Міністерством освіти і науки України.