Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів" №15 Херсонської міської ради

вітає Вас на своєму сайті!

Права учнів

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних, позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно – відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації психічного і фізичного насилля, що порушують права, принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

Обов’язки учнів

Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, визначеними Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.