Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів" №15 Херсонської міської ради

вітає Вас на своєму сайті!

Права батьків 

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

♦       вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

♦       обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

♦       звертатися до органів управління освітою, керівника закладу з питань навчання та виховання дітей;

♦       брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та    зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

♦       на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

Обов’язки батьків

 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

♦       забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти за будь-якою формою навчання;

♦       постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

♦       поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе став­лення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів.

 

Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за виховання, навчання, розвиток своїх дітей.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодав­ством, навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Батьки несуть відповідальність за:

♦       рівень вихованості та успішності учнів;

♦       антипедагогічні дії у зверненні до учнів;

♦       неетичне відношення до вчителів або педагогічного колективу;

♦       ігнорування учнями рішень педрад, батьківських зборів класу та школи, адміністрації;

♦       нанесення учнями матеріальної шкоди майну школи.