Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів" №15 Херсонської міської ради

вітає Вас на своєму сайті!

Консолідований рейтинг вузів України

Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу
Київський національний університет ім. Т. Шевченка 1
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2
“Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”” 3
“Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”” 4
Львівський національний університет імені Івана Франка 5
“Національний університет “Львівська політехніка”” 6
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 7
Сумський державний університет 8
Національний університет біоресурсів і природокористування України 9
“Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”” 10-11
Національний авіаційний університет 10-11
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 12
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького 13
Донецький національний технічний університет 14
Донецький національний університет 15
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 16
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 17
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 18
Одеський національний політехнічний університет 19
Національний університет харчових технологій 20
Національний гірничий університет 21
Вінницький національний технічний університет 22
Київський національний університет технологій та дизайну 23
“Національний університет “Києво-Могилянська академія”” 24
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 25
Національний медичний університет ім. О. Богомольця 26
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького 27
Запорізький національний технічний університет 28-29
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка 28-29
Ужгородський національний університет 30-31
Буковинський державний медичний університет 30-31
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 32
Київський нацiональний економiчний унiверситет ім. В. Гетьмана 33
Тернопільський національний економічний університет 34
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 35
Київський національний торговельно-економічний університет 36
Національна металургійна академія України 37
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна 38
Хмельницький нацiональний унiверситет 39
Національний фармацевтичний університет 40
Київський національний університет будівництва і архітектури 41
Запорізький національний університет 42
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 43
Східноєвропейський національний університет ім. Л. України 44-45
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 44-45
Харківський національний університет радіоелектроніки 46
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 47
Донбаська державна машинобудівна академія 48-49
Чорноморський державний університет імені П. Могили 48-49
Дніпропетровська медична академія 50-51
Одеський національний медичний університет 50-51
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 52
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 53
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського 54
Запорізький державний медичний університет 55-56
Приазовський державний технічний університет 55-56
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова 57
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 58
Житомирський державний університет ім. І. Франка 59
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського 60
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 61
Національний транспортний університет 62
Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова 63
Запорiзька державна iнженерна академiя 64
Українська медична стоматологічна академія 65
Донецький державний університет управління 66
Харківський національний медичний університет 67
Чернігівський національний технологічний університет 68
Національний лісотехнічний університет України 69
Українська інженерно-педагогічна академія 70-72
Одеська національна академія харчових технологій 70-72
Національний університет водного господарства та природокористування 70-72
Український державний хіміко-технологічний університет 73-75
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 73-75
Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова 73-75
Львівська комерційна академія 76-77
“Національний університет “Острозька академія”” 76-77
Київський університет імені Бориса Грінченка 78
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка 79-80
Національна академія управління 79-80
Луцький національний технічний університет 81
Житомирський державний технологiчний університет 82
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 83
Сумський національний аграрний університет 84
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 85
“Університет економіки та права “КРОК”” 86
Одеський державний екологічний університет 87
Івано-Франківський національний медичний університет 88-89
Херсонський державний унiверситет 88-89
Національна музична академія України ім. П. Чайковського 90
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 91
Луганський державний медичний університет 92
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля 93
Миколаївський національний аграрний університет 94
Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка 95-97
Одеський національний економічний університет 95-97
Київський національний університет культури і мистецтв 95-97
Українська академія банківської справи Національного банку України 98
“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”” 99
Національний університет фізичного фиховання і спорту України 100
Полтавська державна аграрна академія 101
Донбаський державний педагогічний університет 102
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 103
Національний університет державної податкової служби України 104
Херсонський національний технічний університет 105
Кіровоградський національний технічний університет 106-107
Київський міжнародний університет 106-107
Український державний університет залізничного транспорту 108
Вінницький національний аграрний університет 109
Бердянський державний педагогічний університет 110
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського 111-112
Донбаський державний технічний університет 111-112
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя 113
Київська школа економіки 114
Академія адвокатури України 115
Уманський національний університет садівництва 116
Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури 117
Класичний приватний університет 118
Університет банківської справи Національного банку України 119
Львівський державний університет фізичної культури 120
Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди 121
Європейський університет 122
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 123
Одеська державна академія будівництва та архітектури 124-125
Маріупольський державний університет 124-125
Херсонський державний аграрний університет 126
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди 127-128
Львівський інститут Університету банківської справи НБУ 127-128
Національний університет цивільного захисту України 129
Харківський регіональний інститут державного управління 130
Криворізький національний університет 131
Київський університет права НАНУ 132-133
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 132-133
Українська академія друкарства 134
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка 135
Національна академія внутрішніх справ 136
“Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”” 137
Одеська національна морська академія 138
Київський національний лінгвістичний університет 139
Харківський державний університет харчування та торгівлі 140
Білоцерківський національний аграрний університет 141
Український католицький університет 142
Одеський регіональний інститут державного управління 143
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 144
Житомирський національний агроекологічний університет 145
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 146
Львівська національна музична академія ім. Лисенка 147-148
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 147-148
Харківський інститут банківської справи НБУ 149
Державний університет телекомунікацій 150-151
Черкаський інститут банківської справи НБУ 150-151
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 152
Харківський національний університет будівництва та архітектури 153
Харківська державна академія культури 154
Університет митної справи та фінансів 155
Львівський національний аграрний університет 156
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 157
Донецька академія автомобільного транспорту 158
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 159
Таврійський державний агротехнологічний університет 160-161
Луганський національний аграрний університет 160-161
Черкаський державний технологічний університет 162
Хмельницький університет управління та права 163
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган Барановського 164
Одеський національний морський університет 165
Міжрегіональна Академія управління персоналом 166-167
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 166-167
Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ 168
Академія муніципального управління 169
“Національний університет “Одеська юридична академія”” 170-171
Международный институт бизнеса 170-171
Полтавський університет економіки і торгівлі 172
Луганська державна академія культури та мистецтв ім. Матусовського 173
Харківський національний університет внутрішніх справ 174
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 175
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Дем’янчука 176
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 177
Мукачівський державний університет 178
Дніпродзержинський державний технічний університет 179-180
Державний економіко-технологічний університет транспорту 179-180
Чернігівській національний педагогічний університет ім. Шевченка 181
Донецький інститут залізничного транспорту 182
Міжнародний Соломонів університет 183-184
Академія сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного 183-184
Подільський державний аграрно-технічний університет 185
Інститут прикладного системного аналізу 186
Харківська державна зооветеринарна академія 187-188
Волинський інститут економіки та менеджменту 187-188
Київська державна академія водного транспорту ім. Конашевича-Сагайдачного 189-190
Східноєвропейський університет 189-190
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая 191-192
Кіровоградська льотна академія НАУ 191-192
Бережанський агротехнічний інститут 193
Київський університет туризму, економіки і права 194
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Даля 195
Харківський університет повітряних сил ім. Кожедуба 196-197
Міжнародний гуманітарний університет 196-197
Криворізький педагогічний інститут 198
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 199
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 200
Львівська національна академія мистецтв 201-202
Буковинський університет 201-202
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого 203-204
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 203-204
Київський медичний університет УАНМ 205
Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка 206
Львівський інститут менеджменту 207
Національна академія державного управління при Президентові України 208
Рівненський державний гуманітарний університет 209-210
Донецький юридичний інститут МВС України 209-210
Львівська державна фінансова академія 211
Вінницький торговельно-економічний інститут 212
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 213
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 214-215
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 214-215
Буковинський державний фінансово-економічний університет 216
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького 217
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 218-219
Горлівський інститут іноземих мов 218-219
Національна академія статистики, обліку та аудиту 220
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 221
Міжнародний університет фінансів 222-223
Український гуманітарний інститут 222-223
Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні 224
Донецкий институт туристического бизнеса 225
Хмельницький університет економіки і підприємництва 226
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка 227
Житомирський військовий інститут ім. Корольова 228
Київський економічний інститут менеджменту 229
Львівський інститут економіки і туризму 230-231
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. Далі 230-231
Кіровоградський інститут комерції 232
Одеський державний аграрний університет 233
Одеський державний університет внутрішніх справ 234
Хмельницький Економічний Університет 235
Київський університет ринкових відносин 236
Дніпропетровська державна фінансова академія 237
Херсонський економічно-правовий інститут 238
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 239
Харківська державна академія фізичної культури 240-241
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. Чорновола 240-241
Київський інститут інвестиційного менеджменту 242
Львівський медичний інститут 243
Херсонська державна морська академія 244
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Шевченка 245-246
Інституту туризму ФПУ 245-246
Хмельницький інститут соціальних технологій 247
Луганський національний університет ім. Шевченка 248
Харківський економіко-правовий університет 249
Дніпропетровський гуманітарний університет 250-251
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 250-251
Харьковский институт управления 252
Галицька Академія 253
Макіївський економіко-гуманітарний інститут 254
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 255-256
Київська гуманітарна академія 255-256
Інститут реклами 257
Академія праці, соціальних відносин і туризму 258-259
Міжнародний університет бізнесу і права 258-259
Ізмаїльський інститут водного транспорту 260
Краматорський економіко-гуманітарний інститут 261
Інститут хімічних технологій СНУ ім. Даля 262
Донецький університет економіки та права 263
“Інститут підприємництва “Стратегія”” 264
Кіровоградський інститут розвитку людини 265
Міжгалузева академія управління 266
Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Нобеля 267
Київський славістичний університет 268-269
Українська академія бізнесу та підприємництва 268-269
Міжнародна кадрова академія 270
Харківський соціально-економічний інститут 271
Білоцерківський інститут економіки та управління 272
Донецький інститут соціальної освіти 273
Донецький інститут ринку та соціальної політики 274
Західнодобаський інститут економіки і управління 275
Донецький інститут підприємництва 276
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 277
Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій 278
Університет сучасних знань 279-280
Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій 279-280
Державний університет інформатики і штучного інтелекту 281-282
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 281-282
Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф’єва 283
Луцький інститут розвитку людини Університету Україна 284
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 285
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 286